Mùng 2 tháng Chín là ngày Quốc khánh của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, được quy định trong Hiến Pháp từ năm 1992, lấy theo mốc sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập ngày 2.9.1945.

Ngày 2.9.1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập trên quảng trường Ba Đình lịch sử, khai sinh ra Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Từ đó đến nay đã 75 năm.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, Nhân dân Việt Nam đã vùng lên chiến đấu và chiến thắng nhiều giặc ngoại xâm. Đó là cuộc khởi nghĩa giành lại chính quyền từ tay phát-xít, là 2 cuộc kháng chiến chống sự cai trị của thực dân, chống sự xâm lược và can thiệp của đế quốc, là các cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới chống bè lũ bành trướng và nạn diệt chủng.

Cũng dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhân dân Việt Nam đã chiến đấu và chiến thắng nhiều giặc nội xâm. Đó là giặc phong kiến, giặc dốt, giặc đói, giặc tham nhũng...và giành được những thành tựu vô cùng to lớn trong công cuộc Đổi Mới, góp phần làm rạng danh non sông ta, đất nước ta, con người Việt Nam ta trên trường quốc tế.

Đúng như nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm đã viết:

5-1598970309752365249830.png

Tuy nhiên, Đất Nước Việt Nam không chỉ tồn tại 75 năm qua. Biết bao thế hệ con người Việt Nam – trải qua "hàng ngàn lớp tuổi", đã dựng nên và gìn giữ đất nước này. Từ thời kỳ của các triều đại huyền thoại Hùng Vương đến các triều đại Đinh, Lê, Lý, Trần, Lê, Nguyễn...cho tới hôm nay, qua biết bao biến cố thăng - trầm, bi - hùng, nhiều triều đại, thể chế ở Việt Nam đã thay đổi, nhưng Đất nước Việt Nam, với toàn vẹn chủ quyền núi - sông, biển - trời, văn hóa – tín ngưỡng vẫn luôn sừng sững trong vòng tay "vạn đại" của Nhân Dân.

1-1598970309740938884519.png

Đất nước luôn thuộc về Nhân Dân!

Ngày Mùng 2 tháng Chín năm 1945 là mốc son chói lọi trong lịch sử của Đất Nước Việt Nam. Đất Nước bước vào kỷ nguyên mới với nền Dân chủ Cộng hòa: Độc lập và Tự do. Đảng Cộng sản Việt Nam được Nhân dân lựa chọn là lực lượng chính trị duy nhất lãnh đạo toàn diện và đã tự nguyện đi theo sự lãnh đạo đó để lập nên Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Nhân Dân nguyện một lòng theo Đảng.

Nhưng Đất nước vẫn luôn thuộc về Nhân Dân.

Nhân Dân theo Đảng bởi Đảng giúp Nhân Dân "giữ nước, giữ làng" của chính mình.

Nhân Dân theo Đảng bởi Đảng cam kết sẽ xây dựng chính quyền phụng sự Nhân Dân trong việc quản lý, xây dựng và phát triển đất nước của Nhân Dân.

group-2-copy-15989687645241088794477.png

Hiến pháp năm 1946 của Nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng hòa, ngay trong Lời nói đầu, khẳng định: "...Thực hiện chính quyền mạnh mẽ và sáng suốt của Nhân dân...". Qua nhiều lần sửa đổi, bổ sung, Hiến pháp hiện hành của Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tiếp tục khẳng định: "...Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân...".

Có thể thấy, phục sự Nhân Dân, phụng sự Tổ quốc là lẽ duy nhất để Đảng Cộng sản Việt Nam tồn tại, giữ vững vai trò lãnh đạo toàn diện xã hội đến ngày hôm nay. Trong đó, chất lượng cán bộ đảng viên chính là yếu tố then chốt để chế độ nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa trường tồn.

Đất nước là của Nhân Dân. Chế độ Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa chỉ tồn tại nếu còn được Nhân Dân tin tưởng, ủng hộ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, trong lễ kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, đã cảnh báo:..." một đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân ".

npt2-15989687645401924598784.png

Đích thân Chủ tịch Hồ Chí Minh – người khai sinh ra nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, ngay từ năm 1949, trong hội nghị Hội nghị cán bộ của Đảng lần thứ 6  đã chỉ rõ :..."  Trước mặt quần chúng, không phải ta cứ viết lên trán chữ "cộng sản" mà ta được họ yêu mến. Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước. Đồng chí ta nhiều người đã làm được nhưng vẫn còn những người hủ hoá. Đảng có trách nhiệm gột rửa cho các đồng chí đó..."

group-3-copy-1598968764528763027015.png

Hôm nay, trong không khí Nhân dân cả nước vui tươi, phấn khởi kỷ niệm ngày Quốc khánh, đâu đó trên báo chí, truyền thông, trong dư luận vẫn có những nét buồn. Vẫn còn một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên có các sai phạm nghiêm trọng và bị kỷ luật, chủ yếu là lợi dụng chức quyền để tham ô ngân sách của Nhà nước, nhũng nhiễu Nhân Dân. Đó là biểu hiện tha hóa quyền lực Nhân Dân của Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa.  Trong họ, có suy nghĩ rằng, họ đã nắm được quyền cao, chức trọng trong hệ thống Nhà nước thì không ai có thể làm được gì họ.

Có thể họ chưa nhận thức được sự khác biệt giữa Nhà nước và Đất Nước.

1-1598970309740938884519.png

Đất nước luôn thuộc về Nhân Dân!

Còn Nhà nước – dù là nhà nước cộng hòa hay nhà nước phong kiến, khi quyền lực nhà nước tha hóa, hoặc sẽ bị Nhân Dân phế truất:

3-15989703097471288428215.png

hoặc sẽ bị đánh bại trong các cuộc chống xâm lăng. Hưng đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn từng cảnh báo quan quân nhà Trần:

".... Làm tướng triều đình đứng hầu quân man mà không biết tức; nghe nhạc thái thường đãi yến sứ ngụy mà không biết căm. Có kẻ lấy việc chọi gà làm vui; có kẻ lấy việc cờ bạc làm thích. Có kẻ chăm lo vườn ruộng để cung phụng gia đình; có kẻ quyến luyến vợ con để thỏa lòng vị kỷ. Có kẻ tính đường sản nghiệp mà quên việc nước; có kẻ ham trò săn bắn mà trễ việc quân. Có kẻ thích rượu ngon; có kẻ mê giọng nhảm. Nếu bất chợt có giặc Mông Thát tràn sang ..... chúa tôi nhà ta đều bị bắt, đau xót biết chừng nào..." (Hịch tướng sỹ - Trần Quốc Tuấn)

Đó là quy luật muôn đời.

codongh-15989687645091683703875-1598977589472438476803.png

Trở lại với ngày Mùng 2 tháng Chín, suốt 75 năm qua, mỗi dịp Quốc Khánh, trong các buổi mít-tinh trọng thể cấp nhà nước, chúng ta đều hô vang khẩu hiệu:

Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!
Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam quang vinh muôn năm!

Đó thực sự đã là ước vọng của Nhân Dân.

Nhưng khẩu hiệu có thành hiện thực hay không, điều đó phụ thuộc  trước tiên vào hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam và từng cán bộ đảng viên đang tham gia chính quyền nhà nước.

Đất nước luôn thuộc về Nhân Dân.

Nhân Dân vẫn đang đặt niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và,  Nhân Dân vẫn luôn dõi theo công tác xây dựng, tự chỉnh đốn của Đảng để không ngừng củng cố niềm tin đó ./.

(1) Chữ của Nguyễn Khoa Điềm trong bài thơ Đất nước.

Theo VTV

Bài liên quan

(0) Bình luận
 • Côn Sơn - những giá trị văn hóa, lịch sử vượt thời gian
  Không chỉ nổi tiếng với vẻ đẹp tươi mát, u tịch của núi rừng, Côn Sơn còn mang trong mình những giá trị văn hóa, lịch sử có sức sống vượt thời gian. Nơi đây là một trong những trung tâm Phật giáo, gắn với sự ra đời của Thiền phái Trúc Lâm và tên tuổi của ba vị tổ là Trần Nhân Tông, Pháp Loa, Huyền Quang.
 • Thanh Hà - dấu ấn 10 năm bứt phá và phát triển
  BHD - Trong 10 năm xây dựng nông thôn mới (2011-2020), Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thanh Hà đã đoàn kết dựng xây, đưa vùng quê xuất phát điểm với nhiều gian khó trở nên trù phú cùng khát vọng vươn lên phát triển mạnh mẽ.  
 • Vang danh Kiếp Bạc  

  Vang danh Kiếp Bạc  

  17 ngày trước
  Ở Kiếp Bạc những ngày không mùa lễ hội, ta có dịp lắng lòng nghe tiếng sóng sông Lục Đầu hay gió từ thung lũng dội về như âm vang, khí thế của ba quân. Mỗi dấu tích, cảnh vật nơi đây đều là minh chứng của thời kỳ chống giặc Nguyên - Mông. 
 • Hải Dương - Những gam màu tươi sáng nhờ Nghị quyết 128
  Ngày 11.10.2021, cùng với cả nước, Hải Dương bắt tay vào thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ về "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19". Chỉ sau 6 tháng triển khai, Nghị quyết này đã thực sự mang lại nhiều tín hiệu tích cực, lạc quan, tạo nên những gam màu tươi sáng trên mọi mặt đời sống xã hội.
 • Chuyển đổi số - Cơ hội to lớn để phát triển
  Chặng đường nỗ lực chuyển đổi số (CĐS) tròn 1 năm qua của tỉnh đã ghi nhận những thành quả đáng khích lệ, góp phần tạo tiền đề vững chắc kiến tạo một Hải Dương năng động, sáng tạo, phát triển bứt phá.
 • Đổi thay diện mạo nông thôn Hải Dương
  Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, nhất là ở chặng nước rút phải vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Hải Dương đã về đích nông thôn mới sau 10 năm thực hiện. Diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc...
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đất nước Nhân Dân – Đất nước của Nhân Dân